PREDSKAZANJE  KVI-7

| SF Biblioteka |
 

  

 

PREDSKAZANJE KVI-7

 

 

| O autoru |

 

 

 

        Ding-Dong! Ding-Dong!

          Profesor ustade i otvori vrata svome dugogodišnjem prijatelju.

        - Stigao si! Hajde, nestrpljiv sam!

        - Da! Ne moraš da mi pričaš. I ja sam...

         Krenuli su ka spratnom transporteru. Uneli su broj sprata sa laboratorijama i transporter ih prebaci na željeni  sprat. Izašli su iz transportera i nastavili ka dnu hodnika. Profesor unese šifru u brojčanik na vratima i ona se bešumno otvoriše kliznuvši u stranu. Ušli su.

        - Svetla! - zapovedi profesor.

         Prišao je maloj kontrolnoj ploči i uneo šifru za otvaranje skladišta produkata. Pošli su dalje niz hodnik.

Sa obe strane hodnika nalazile su se numerisane prostorije u kojima su se čuvali produkti koji se razvijaju u laboratoriji, ili su već razvijeni, pa se pripremaju za javnu promociju. Stali su pred vratima sa natpisom KVI-7. Profesor unese šifru za otključavanje tih vrata - sve te mere obezbeđenja nisu bile suvišne - i ona se otvoriše.

        - Svetla! - naredi ponovo profesor. - Titane, uključi se!

         Lampica na masivnoj metalnoj kutiji zasvetli zeleno. Ekran se uključi, zvučnici zašuštaše.

        - U operativnom sam stanju! - javi se hladni, digitalno generisani glas kompjutera.

        - Ovo je najsavršeniji računar do sada ikada napravljen. Nosi naziv KVI-7, skraćeno od "Kompjuter sa Veštačkom Inteligencijom, verzija 7". Sva otkrića, teorije, principi, podaci o svemu što je ljudski um ikada stvorio, nalaze se uskladišteni u njemu. Može ti čak reći kako da napraviš određenu vrstu jela, a moći će i, uz odgovarajuće dodatke, koji se trenutno razvijaju, i da napravi isto. Umrežen je zasad tek sa nekolicinom drugih super-računara, a planira se njegovo uključenje u planetarnu mrežu.

KVI-7 je za sada jedini operativan primerak, ali se već uveliko proizvodi još njih radi postavljanja na ostalim planetama i svemirskim stanicama. Svi će oni biti međusobno povezani. Kao što sam naziv govori, računar poseduje veštačku inteligenciju i u stanju je da razmišlja, sam sebe da održava, da izvodi inteligentne zaključke iz svih podataka koje analizira... Već je obradio celu oblast memorije vezanu za matematiku, astrologiju, određeni period istorije i otkrio je tajnu mnogih misterioznih građevina. Trenutno obrađuje bazu podataka o svim ljudima rođenim u poslednjih 90 godina.

         Profesorov gost je ćutao i zamišljeno posmatrao računar.

        - Hajde! - reče profesor. - Upitaj ga šta god poželiš.

        Gost je bio doktor biologije, pa je krenuo u tom pravcu sa postavljanjem pitanja. Računar je brzo odgovarao, dajući veoma detaljne odgovore, koji su povremeno zbunjivali doktora. I već nakon par minuta, doktor se predao. Više nije znao da li bi moglo u njegovoj glavi postojati pitanje na koje mu računar ne bi mogao odgovoriti. Priznao je nadmoć računara. I priznao je da da nadmoć nije poticala od ogromne baze podataka nego od briljantne dedukcije koja se koristila tom bazom.

        - Zapanujuće! - rekao je, raširivši ruke.

        - Hajde, upitaćemo ga za neke podatke o tebi - osmehnuo se profesor -  KVI, reci mi nešto o našem gostu.

         Računar poče priču davnim datumom, kada je, pre 60 godina, rođen doktor. Biografija o burnom životu trajala je desetak minuta. Najzad računar završi.

        Gost se osetio nezaštićenim, kao da su ga skinuli do gole kože. Nije ostalo nimalo intimnosti za njega, kao ni za koga ko je rođen u poslednjih 90 godina. Iako računar nije mogao da zna neke podatke o njegovom privatnom životu, izvodio je stopostotno tačne zaključke iz raznih drugih podataka. Gost se razbesni i u očaju uzviknu:

        - A da možda ne znaš datum moje smrti!?

        - Zdravstveno stanje vam nije baš najbolje. Rad srca je neuravnotežen. Već ste imali dva infrakta, koji su vas dugo vremena vezivali za postelju. Nikad niste preležali dečije boginje, a razne staračke bolesti nisu vas zaobišle. Sudeći po svemu vi ćete umreti danas!

        Treći infarkt je kao grom pogodio uzbuđenog biologa. Bio je mrtav pre nego što se skljokao  na pod prostorije na čijim je vratima pisalo KVI-7.